E-mail timers

Postavljanje e-mail timer-a
Da bi podesili e-mail timere, prvo idemo na Settings(Postavke), zatim na Registry(Registri) i tu pronađemo E-mail timers(Brojila e-pošte). Nakon što s...
Thu, 3 Sep, 2020 at 12:36 PM