Da bi podesili e-mail timere, prvo idemo na Settings(Postavke), zatim na Registry(Registri) i tu pronađemo E-mail timers(Brojila e-pošte).


Nakon što smo odabrali E-mail timers, dobijemo sljedeći ekran:

Tu odaberemo Add new timer. Tada dobijemo sljedeći ekran:


Pod Name of timer postavljamo ime timera. Pod E-mail type odabiremo grupu maila. To je bitno jer ako imamo isti E-mail template na različitim jezicima, možemo ga grupirati u istu grupu. To radimo tako da kliknemo na E-mail type označen plavim slovima i onda dobijemo sljedeći ekran:


Na ovom ekranu prvo kliknemo na Dodaj vrstu, zatim damo ime grupi odnosno vrste e-pošte i onda se desne strane ubacimo sve e-mail template koje želimo da budu u toj grupi. Recimo, ako imamo potvrdu rezervacije na 3 različita jezika, onda ćemo ih ubaciti sve u istu grupu. Ubacujemo tako da pored imena template-a kliknemo na plavu strelicu s desne strane:


Nakon što smo template grupirali, vraćamo se na prethodni ekran kako bi uredili timer. Kad smo odabrali ime timera i type, trebamo odlučiti za koga je taj timer namjenjen. Ponuđene opcije su User, Owner, Apartment contact i Guest.


Nakon toga biramo kada želimo da se mail šalje(When). Opcije su Check in, Check out, Rent created, Rent updated, Rent deleted, Rent advance pay i Rent total pay.

Onda odabiremo Additional condition. MyRent automatizirane mailove šalje svakih 15 minuta i svaki sat. Ako odaberete less, onda ste odabrali opciju da se mail pošalje unutar 15 minuta od okidača(nekih od okidača koji ste odabrali pod When).

Ako odaberete more onda ste odabrali opciju da se mail pošalje unutar jednog sata od okidača(nekih od okidača koji ste odabrali pod When). Svakako preporučujemo da odaberete more da imate vremena zaustaviti ili nešto promijeniti u mailu jer to je čest slučaj.


Nakon toga odabiremo u kojem vremeneskom intervalu se može uopće poslati mail. To je nekad korisno radi primjerice slanja maila za avansno plaćanje. Naravno da nećete slati mail za avansno plaćanje ako ste dobili rezervaciju kojoj je check in sutra. Zato se unutar opcija Time offset from i Time offset to može podesiti od kad do kad se može poslati automatizirani mail.


Zatim odabiremo Rent status te Rent source te spremimo. Postoje još brojni filteri no svakako mislimo da je za njihov korištenje najbolje da nam se javite direktno kako bi vam pomogli podesiti ih.


Zatim odaberemo objekte za koje želimo da se taj automatizirani mail šalje. To radimo na izborniku s desne strane:


Kad smo ovo sve podesili, samo trebamo pri vrhu označit da je naš timer aktivan i to je to.


Svakako vam preporučujemo da nam se javite ako trebate pomoć! Hvala na čitanju! :)