Rona Trade d.o.o. će imati kontakt s gostom od potvrde rezervacije do plaćanja kroz e-mail template. U zadnjem mailu Rona šalje kontakt, mail i broj telefona korisnika (u ovom slučaju agencija/vlasnik) ili link od njihovog guest portala u myRent-u (ukoliko ga korisnik/vlasnik koristi).


Potisivanje ugovora:

Nakon što elektronski potpišete ugovor u myRent s Rona trade d.o.o. potrebno je pričekati jedan dan da se ugovor procesurira prije samog spajanja na Rona booking portal. Nakon što Rona trade d.o.o. zaprimi potvrdu primitka ugovora,
Nathalie će Vam se javiti i pomoći oko spajanja i odgovoriti na sva pitanja.


Rona Trade d.o.o.

Nova cesta 119

51410 Opatija, Croatia

TEL: +385 51 715 728

FAX: +385 51 272 307

Email: info@ronabooking.com


Contact person:

Nathalie Kacandoli

nathalie.kacandoli@rona.hr