1. Settings - registry - blog2. Pod general upišite naslov bloga, označite tipku PUBLISH, ubacite meta podatke, odaberite jezik i upišite ime kreatora bloga.3. U dijelu CONTENT, napišite željeni sadržaj bloga.


4. Pod karticom SHORT, upišite kratki opis bloga.5. Prije nego ubacite slike u tekst bloga, morate ih ubaciti u kartici PICTURES. Slike se u blog ne mogu direktno ubaciti bez da ih se uploada u dio Pictures.


 

6. Nakon što ste ubacili slike u mapu, možete ih staviti bilo gdje u tekstu, u kartici Content, klikom na označeno.


7. Klikom na pretraži server, odabirete željenu sliku. Možete prilagoditi širinu i visinu slika koje ubacite.8. U dijelu PREVIEW, možete pogledati konačni izgled bloga.