Ovisno o načinu poslovanja, MyRent vam nudi mogućnost izrade različite vrste računa.


Najprije je potrebno u svakom objektu označiti vrstu vašeg poslovanja. Dakle, način poslovanja namješta se u svakom objektu posebno, u dijelu Pricing & Calculation.
Vrste računa u MyRentu ovisno o načinu poslovanja:


1.) U svoje ime 


ISSUED RAČUN (ako prodaje svoje vlastite usluge)

FROM OWNER RAČUN  - račun od pružatelja usluge (ako iznajmljivač/agencija prodaje i tuđe usluge) 
a) ISSUED RAČUN - poslovanje samo u svoje ime

* Sve stavke na računu mogu se napraviti po Vašim zahtjevima


Prvo morate ubaciti potreban item za uslugu noćenja.

Račun napravite u rezervaciji slijedeći upute:Primjer Issued računa kad je agencija/iznajmljivač u sustavu PDV-aPrimjer Issued računa kad agencija/iznajmljivač nije obveznik PDV-a


 


b) FROM OWNER RAČUN - ako iznajmljivač/agencija prodaje i tuđe usluge - mogućnost samoizdavanja računa

* Sve stavke na računu mogu se napraviti po Vašim zahtjevima- za ovaj račun, potrebno je popuniti podatke koje se tiču vlasnika: CRM - OWNERS, nakon toga ih pridružiti lokaciji u kojoj prodajemo tuđe usluge. Za ovo je važno pratiti sljedeće korake: 


1. Dodavanje vlasnika2. Popunite potrebne podatke o vlasniku3. Pridružite vlasnika njegovom objektu (vlasnik se dodaje po lokaciji)4. Namjestite postotak provizije koji vam pripada kada prodajete tuđe usluge, odredite način poslovanja i izračun provizije (from rent price-samo iz cijene rezervacije, noćenja ili from full price-iz cijene rezervacije + ostale dodatne stavke)5. Također, u registry treba podesiti item za ovakav način poslovanja.6. Uđite u rezervaciju i izradite FROM OWNER RAČUN
Primjer From owner računa
2.) U tuđe ime i za tuđi račun - agencija/iznajmljivač prodaje usluge u tuđe ime i za tuđi račun


 


U ovom načinu poslovanja MyRent vam nudi mogućnost izdavanja dvije vrste računa:


a) owner final račun - račun od vlasnika prema gostu (samoizdavanje računa)

b) commission račun - račun za provizijua) Izradite OWNER FINAL RAČUN unutar rezervacije
Primjer OWNER FINAL RAČUNA
b) COMMISSION RAČUN - u object details u Pricing & Calculations, namjestite postotak provizije koji vam pripada kada prodajete tuđe usluge, odredite način poslovanja i izračun provizije (from rent price-samo iz cijene rezervacije, noćenja ili from full price-iz cijene rezervacije + ostale dodatne stavke)

AVANSNI RAČUNI 


Bez obzira na način poslovanja, postoje i avansni računi, odnosno računi za predujam.

1. U detaljima objekta postavite željeni postotak avansa. 


2. Izradite avansni račun3. Izgled računa, na rezervaciju od 500 eura, uz upisani postotak od 50% za avans.